Who optional
What else? optional

Choose from our collections

By region

Narrow your search results

By Date
By Access Type
By Place Show filters
By County Show filters
By Newspaper Show filters
Clear filters
By Article type Show filters

Your search returned 64,076 articles

. 4,46 yn thaid i'r bachgen fyned trwy ei arholiad ar ei deilyngdod ei hun, ac y mae yn fethiant.

. 4,46 yn thaid i'r bachgen fyned trwy ei arholiad ar ei deilyngdod ei hun, ac y mae yn fethiant.

Yr oedd ymeddwl wadi ei lethu drwy wneydgormod yn enw cynnorthwy. Yr oedd yn yr un ysgol fachgen bach arall, yr hwn a dderbyniai gynnorthwy, ac yr oedd yn gwneyd yn fawr o'r cynnorthwy. Aeth yn gyfyng arno yntau. Wedi gwneyd ei oreu a methu, aeth yn oil lawn, ac aeth gartref. Ta
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS.' ELEDDYGINIAETZ BYDNENWOCI.

GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS.' ELEDDYGINIAETZ BYDNENWOCI.

yw eich Bwyd yn troi yn Sur, so yn cod' gensu, byd yobydig ddognsu o GEORGE'S PILLS kJ 0 osod eioh poenau yn mpg y pethsu s fn. • 1 r ith eb ei Y ilr il yn ° GYEIORGLIEVVItigus' Cynhyrfus, non yn Hysbryd, °sir Meddygiaseth Q CI blinir chwi gan Ras Anymunol yn y gensu. ganDdjflas
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
Eglwsig. lAITH WEDDUS.

Eglwsig. lAITH WEDDUS.

(Amlinnelliad o bregeth ar Matthew 5. 37, a ddarlienwyd yn Nghwrdd Misol Cylch Abertawe, Tachwedd 26ain, 1893.) Y mac y bregeth ar y mynydd yn llawn o feddol, y mae pob brawddeg o honi yn destun, a phob syniad ynddi yn awgrym lluaws o bynciau ac o athrawiaethau pwysig._ Cawn olw
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
Da gonyf fed SEREN CYMRU yn tafla Ilawyrch

Da gonyf fed SEREN CYMRU yn tafla Ilawyrch

i
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
Rhagfy

Rhagfy

1' 20 1895. mor glir ar Wleidyddiaeth, Addysg, a chwestiynau llosgedig eraill. Nid oes Goleuad na Hata yn rhagori arni yn yr ystyr hyn. Llwyddiant iddi i lewyrchu fwy fwy. Boed y flwyddyn newydd agoshaol yn Flwyddyn New ydd Dda i bawb sydd yn nglyn a hi. Nid ydym yn dal em n ?am
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
TALIADAU.

TALIADAU.

Derbyniwyd taliadau oddiwrth,—W C R Llansilin, W S W Bangor, H J Crugiau, E U T Carmarthen, J J Treffgarn, W 0 W Bodedern, D T Northampton, W R J Blaengarw, Mrs W Rhosneigr, M J Wattstown, B E Trefdraeth, W J Penrhyncoch, II W Neath, W E Skewen, S E Llanfynydd, E D L Liancarfan,
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
AT EIN GOHEBWYR.

AT EIN GOHEBWYR.

Er Dymunwn . ar em n gohebwyr i anfon cu holl gynnyrchion i'r Golygydd,—Y PARCH. W. P. WILLIAMS, Landore, Swansea. Gan fod dydd Nadolig dydd Mercher nesaf, dymunwn hysbysu em n darllenwyr a'n derbynwyr y byddwn yn myned i'r wasg ddiwrnod yn gynt, ac felly danfonir y sypynau dydd
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
LLWYDDIANT CYMRO.

LLWYDDIANT CYMRO.

Gyda boddhad mawr yr ydym yn galw sylw em n darllenwyr at lwyddiant eglur ac anarforol ein dwladwr Mr Samuel Young, brodor, os nad ydym yn camgymmery(l, o Abeiteifi, ac aelod gwreiddiol o hen eglwys barchus Bethania. Derbyniodd Mr Young y graddau o B.A. ac M.A., ar ol myfyriaeth
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
TALARVOR. OYFARFOD CHWARTEROL DOSPARTH ISAF BDYDDWYI SWYDD GAERFYRDDIN.

TALARVOR. OYFARFOD CHWARTEROL DOSPARTH ISAF BDYDDWYI SWYDD GAERFYRDDIN.

Cynnaliwyd y cyfarfocl uchod yn Bwlchnewydd, gerllaw St. Clears, ar ddyddiau Mawrth a Marcher, Tach. 26i1n air 27ain. Pryduawn y dydd cyntaf bu cynnadledd, yr hon a ddechreuwyd trwy weddi gan y Parch J. Herbert, Sittim, ac a ddiweddwyd yr un modd gan y Parch D. Williams, Llauste
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
BODEDERN, MON.

BODEDERN, MON.

Llongyfarchwn em n cydwladwr enwog a'r Rhyddfrydwr trwyadl, a'r Bedvddiwr gwreiddiol, sef J. Lewis, Ysw., Llanllibio Ocoee, ar ei ddyrohailad i'r Fain() Ynadol. Efe yw y Bedyddiwr cyntaf yn Mon i gaol y dyrchaflad hwn trwy Arglwydd y Try sorlys ac Arglwydd-Raglaw y Sir. Haruki y
December 20, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales