Who optional
What else? optional

Choose from our collections

By region

Narrow your search results

By Date
By Access Type
By Place Show filters
By County Show filters
By Newspaper Show filters
Clear filters
By Article type Show filters

Your search returned 64,076 articles

*ancsion erekbbol,

*ancsion erekbbol,

FARON. LLANDYBIK. --Jynnaliwyd yn neuadd y capel uchod Sadwrn, Ithag. 14eg. gwrdil adloniadol. lthanwyd y cyfarfod yn ddwy ran: naill ran yn adroddiadau a chaneuon, a'r nail yn gystadlena Beirniatiwyd y gerddoriaetb gay Mr Dd. Morgan (Ap Morgan). a'r amrywiaeth gn y Parch D. S D
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
.£1 10-2 o gaeglied y cwrdd chwarter at eu cynnorthwyo. 4. Fod yr Yagrifenydd i anfon cats at eglwyel Blacnau

.£1 10-2 o gaeglied y cwrdd chwarter at eu cynnorthwyo. 4. Fod yr Yagrifenydd i anfon cats at eglwyel Blacnau

Ffestiniog a Porttnadog i puuno sr ?vvrdd hwn. 5. Fod yr Ysgrifenydd i anion ads at Gwrdd Ch.warter A rfon am gynnorthwy i gael pregethwyr I eglwysi gweiniaid y ewidd hwn. 6. Pasiwyd pleidlais o ddiolehgarweh yn cad ei ehyflwyno i'r brawd Lewis Evans, Coedybachau am ei ymdrech l
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
. t

. t

December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
BETITEBDA,

BETITEBDA,

1 4 V. . , ~. t : . ....0 . . • • ^ . 4 : 1• . , • ' 4 ./ 'noaliodd yr eglwye ei 'n yddol, a gwaaanaethwy,', ,iwyd cynnallei. 1. ' a • . ' t . 4 LA Glii " . • , • . of ; - 4 .' - • . 11 .1 ' " - %• • , ' - • 1 / 4 ' • . • • i r,#,A.-.. , ' • . , ./,'' ~,1. e• • - , r • • •'''',•
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
LLYTHYR GYMNIANFA DINBYCII FFLINT A MEIRION.

LLYTHYR GYMNIANFA DINBYCII FFLINT A MEIRION.

Mr Gol.,—Sylwais rod antryw wallau yn y Llythyr eleni y nyidai yn ddoeth en cywiro eyileuadra cyntaf. Y mae euwau pregothwyr so eglwyai wedi en gadael rhestr yn fwriadol nen yn anfwriadel. Nu.lir Lid rbif yr egiwysi yn 101, tra cal oes ws 97 yn y rhestr. er ei_7lwysi y llynedd 1
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
0 sylw pawb. Cwynionry:Claf VEVIIDD DAAFGYFFRYGAUAF Pak= y ptayebiroh so y dyodddwch geetbder y tree, pea y gellwoh gaol modd

0 sylw pawb. Cwynionry:Claf VEVIIDD DAAFGYFFRYGAUAF Pak= y ptayebiroh so y dyodddwch geetbder y tree, pea y gellwoh gaol modd

iv ynod ya dr' trwy gymmeryd BALSAM OF HONEY TUDOR WILLIAMS. Ithockiweh Dreial icicle in Ddior.A. gwlaw, Rhew, ao Eira ydynt turned o dueddol I gynnyrehu afieehyd yn yr organau. Y teas pawb a ddyoddefant oddivm.b Beeyoisdau Ganafael, Asthma, Dronehitio, & Dobinan y Fret, yn dui
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
Bydi miloedd o bregethau yn y tymhor preaenol yn cael en traddodi yn ffair heddwch cyffredinol ar y ddaoar, a

Bydi miloedd o bregethau yn y tymhor preaenol yn cael en traddodi yn ffair heddwch cyffredinol ar y ddaoar, a

dylai yr holl eglwysi Crifitionogol gyduno i weddio, tra yn cofio eenadwri yr angel uwch meusydd Bethlehem, "Gogoniant yn y Goruchaf i Dduw, ax y ddaear tangnefedd, i ddynion ewyllya da," Gwasgar y bobl sydd dda ganddynt ryfel.
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
.

.

CYFARFOD CHWARTEROL SIR GAER NARFON Cynnaliwyd y f;wrdd uchod yu ninas Bangcr, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Rhagfyr lOfed a'r I leg Cafwyd eynnadledd am ddeg a du o'r &eh dydd Mawrth, dan lywyddiaeth Mr 0 R Hughes, Brynefail, Brynkir I'a3iwyd,- 1 Fod cofnodion cwrcid Llangian
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
AINON, CARRDYDD.

AINON, CARRDYDD.

Drwy rvw amryfuseld garlswyil alien o Lythyr dtwoddaf Diwyreiniel Morgsnwg enw brawd 'yd i yo bregethwr cynnorthwyol yn yr eglwys u. hud. Dcinunea hysbysu fod y brawd Thomtui Williams (y pregethwr dell) yn bregetism rheol.idd, cymmeradwy, a derbyniol yn eih fel biawe.olisetl) Ri
December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
H 4

H 4

December 27, 1895 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales