Who optional
What else? optional

Choose from our collections

By region

Narrow your search results

By Date
By Access Type
By Place Show filters
By County Show filters
By Newspaper Show filters
Clear filters
By Article type Show filters

Your search returned 64,076 articles

LUTE 0 LERPWL. Cynnaliwyd cyfarfod i anrhegn

LUTE 0 LERPWL. Cynnaliwyd cyfarfod i anrhegn

1' PARCH. JOIN DAVIES, BOOTLE, yn Brasenose Road, Bootle, nos Fawrth, Gorph. 13fed, am saith o'r gloch. Llywyddwyd gan y Parch. R. Thomas, Caergybi, so wedi canu yr hen bennill 0 frynia Csersalem,' dywedai y cadeirydd, 'Y mae pawb yn gwybod am ddyben y cyfarfod bwn, eel anrhyded
August 1, 1884 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
RHYBYDD.

RHYBYDD.

BILOA, PONTBRENLLWYD. DYDDED hyabys i bawb aydd a beddau ynl mynwent y capel uchod-1. Pod 6o flwyddyn i damn am bob bedd, so oa byadir fory na thair blynedd heb clan, collir yr bawl yn holol ar y bedd. 2 Pod sr bawb nad ydynt aelodan dalu am fedd newydd, yn nghyd a'i dori, a oe.
August 1, 1884 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
SEREN CYMRU

SEREN CYMRU

GWENER, MEDI 16, 1892. Sabl.toth o tldeuddeg, awr, pa fodd y dreulio 1 tymliorol, was yu but anhawdd i'n cad i gywair y Sabboth tragwyddol." Credwn y dylid galw yabrydol at gy fer gwaith y Sul. Ond a ydym sylw at y cam dreulial halt o'r dydd cyasegr- yn ofaltta i tteill.luo ein
September 16, 1892 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
to

to

September 16, 1892 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
O BWYS I GANTORION. o byn altaa. bydd Tr o holl garddosiae th oedd ar worth gen Pencerdd ii i'w

O BWYS I GANTORION. o byn altaa. bydd Tr o holl garddosiae th oedd ar worth gen Pencerdd ii i'w

cael ya may gan DAVID JONES, Argraydd, Rboeyosedre. Ruabon, ac aid gun yr Awdwr, H. Davies. -- BETHLEHEM: Cantata Nadolig. S.F., 90.; H N., 2e. Go. I w ssal gan D. LARGEST STOCK OF & Silver Cowls IN WALES. SPECIALITIES: 224. Gold Wedding Rings. Mt. Gold Keepers. English Patent L
September 16, 1892 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
it luau DTOI. t Milt, 00 RPILINAY It, ltea

it luau DTOI. t Milt, 00 RPILINAY It, ltea

it luau t Milt, 00 RPILINAY It, ltea Y R WYTHNOS. Dydd yr wythnoe diseeddat Gymmerodd frwydriad le yn Oarn Abartawe. Gamma naweidian trymion lota, a cholladd pedwas o bersonan en bywydan dewy 7 dibunwain. Oymmetrodd etheliad Tewkesbury hi dydd t3adwrn, y dlobwelwyd Mr ympierld It
July 16, 1880 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
stren Qtputron

stren Qtputron

NEWYDDIADUR WYTHNOSOL Y BEDYDD (The Weekly Organ of the Welsh Baptists).
November 17, 1893 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
CENADWRI BWYSIG.

CENADWRI BWYSIG.

Mae'r yn Ilawn o tlryaorau, a'r tryaor mwyat gwerthfawr plyw'r feddyginiaoth enwog, SEA WEED LUNG LIFE , Mur Tn gynuwysedig o Wymod neiliduol o'r Norway, a llyeiau gwertbfawr o lanau Moe y Pacific. Y feddygimaeth fwyaf effeithiol o dan haul at glefydau y Owddf, y Freit, a'r Yegy
November 17, 1893 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
"Fl AIR V BYD"

"Fl AIR V BYD"

"Fl AIR V ydoedd testyn darlith draddoiwyd gan J. Gower Lewis, D.D , nes lau canlynol y tiiiU yn y Town Hall. Cafwyd y Ile yn Hawn o bobl, cyoulleidfa a alwai Doctor Lewis yn no cer rhai cyflym i gydio mewn plan a deflid iddi. Cadwodd y dsslithydi y bobl mewls Ilawn dyddordeb am
November 17, 1893 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales
 
AIIMII

AIIMII

November 17, 1893 - Seren Cymru - Carmarthen, Carmarthenshire, Wales