Who optional
What else? optional

Your search returned 742,732,108 articles

HELA Y BRADLOFRUDD.

HELA Y BRADLOFRUDD.

I1 PANNOD V. Ye oedd Doctor Morgan yn y Qtange mor fuan ?? ag oedd y rheolen ar yr hon y dygid y meistr. Gwnaetb archwiliad manwl ar y ddaa archoll, n dywedodd eu'bod ye hynod o beryglas, ao erfyniai C ar fod meddyg Liundeinig neillduol, yr hwn a a enwai, ye'cael aufon aye danoa
May 26, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Troseddau a Damweiniau.

Troseddau a Damweiniau.

'grood~dl @aS |.LLOFRUDDDEAETH JAMES CAREY TYSTIOLAETfJ MRS. CAREY. YMADAWODD yr agerlong o'r Penrhvn yr Wythac ddiweddaf, tra yr oedd arholiad O'Donnell o flaer yr ynadon yB cael ei gario yn mlaen-. Ihoddodd Mrs. Carey, yr hon oedd wedi bud yn eietelld y, swyddfa yr ynadon, ei t
September 1, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
CYNNRYCHIOLAETH MEIRION.

CYNNRYCHIOLAETH MEIRION.

C YNNRYCHIOLAETH MEIRION. (Allan o'n rhifyn anm ddydd Mercher). Y MAE.yn hysbys i'n darllenwyr, fod oyfarfod. wedi ei gylnal ?? Nolgellau, yr wythnos o'r blaen, i ystyried pwy fyddl. yr ymgeisydd yn yr etholiad cyfredinol nesaf-yn yr hwn y cafodd Mr. RonxaTsoN! O Pale, ger Llan.
February 10, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Advertisements & Notices

Advertisements & Notices

#ae up ar. (Scorge Willas FFyNNON^Y_19ERTH FARMIS LLANARMON. Fire miles from Mold, and five miles from Ruthin near the Turnpike Road. ?? Sale of 15 HORSES, 43 Hand of CAkTrfE 48 SHEEP; 14 PIGS; AGRICULTURAL iSIPLE- MENTS, andportion ofthe JUSEHOLD F-URBNI- TURE. MR. GEORGE WILLIA
February 10, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Y Senedd.

Y Senedd.

-Jtl *Uval TY YR ARGLWYDD1. I DYDD Iau, Mehefin 28ain. - Cymmerodd yr Arglwydd Gaughellydd ei eisteddle am chwarter r wedi pedwar o'r gloch. Y ,Afesu7 Priodas gyda Chwae.z Gwraig Dcrangcedig. Pan gynnygiwyd fod Mesur Priodas gyda Chwaer Gwraig Drangoedig yn oael ei ddarllen Y s d
July 7, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Llythyr Llundain.

Llythyr Llundain.

1$umv Poa Nos SADwRN, ?? 19eg, 188?. LLUNDA IxN GYM RE I G. (Odd~i errth ein Golhebydd Neilld uol). Y CYMBRODORioN-DARLITII AR 'SIR BENFRO.' Nos Iau, cynnaliwyd cyfarfod cyhoeddus di- weddaf Cymdeithas y Cymmrodorion am y tymmor presennol, yn gymmaint a bod Mr. Thomas Powell, M.
May 30, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU.

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU.

UN DE B Cil'NVA. RlF' WR GOGLEDD I C vt 7P '9 T |. ICx'yx \rnWy Delawfee( cylltr- 'rid fllsrtlxtc~ll yr |I I0 bu %j Val Fr ytarai dd Coti facs, B ethes l a, *e- r, -Iz r1 -dd -al d 1v. rn, o yyl(l iaeth Tr. l'obt~t PRarrv Cenzamt, Llanrug. y ll.VW vidd a- v iv'5 )dye Yr nedd en b
May 30, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Y CYNNWYSIAD.

Y CYNNWYSIAD.

Y CYF.NWYS[AD. DNgwyddladau, &a. ?? ?? Troseddan a damweinia . Ffrwydr:td rnynyddoedd tanllyd Trychiueb ofnadwy yn Berlin Bradwlijeth y Dynamite ?? IDarwolaeth Blarwood . ?? Telegrams o'r Telegraph Offis A.B. C... .. ?? ?? Syr Harold Radston ?? Genedigoethan, ?? prf Ert 6glau ??
September 8, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
LLYFRGELL I'R YSGOLION SABBOTHOL.

LLYFRGELL I'R YSGOLION SABBOTHOL.

LLYFRGELL I'R YSGOLION SABBOTHO L. l MEWN Cynnadledd Ddirweatol a gynnaliwvyd yn ddiweddar yn y dref hon, dan nawdd Cyfarfod Misol Dyifryn Clwyd, gwnaed awgrymiad gan un o'r siaradwyr o barth i'r anaenrheidrwydd a'r buddioldeb o sefydlu llyfrgelloedd mewn cyssyllt- iad A'r Yspali
December 15, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Y TRYCHINEB DYCHRYNLLYD AR Y CLYDE.

Y TRYCHINEB DYCHRYNLLYD AR Y CLYDE.

Y TRYCHINEB ?? ARl Y CLYDE. YR YBIUCEB: LIAD. --I Yn yr ymohwiliad a agorwyd yn Glasgow, dydd mawrth, gan Syr Edward Reed, i golliad y Daphne, rhoddwyd tystiolaeth gan Mr. Alexander Stephen, y partner hynaf a berthynai i'r firm oadd wedi adeiladu y liong, i'r perwyl en bod yn yat
July 18, 1883 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales