Who optional
What else? optional

Your search returned 32,797 articles

• '

• '

Special Appointment to Her Majesty iho Queen. E. LETTSOME & SONS, PORTRAIT AND LANDSCAPE PHOTOGRAPHERS, PICTURE FRAME MAKERS, Victoria Place t Castle SI., Llangolles BRANCIIII2 HIGH STREET, RHOS, Market Street, Itntkie. _Fridge Street, Corwen, The Studio, Ce.fa. Groups and Resid
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
ciq

ciq

111103 ;' .5 I ti (HERALD - V RHOS.) 1.■4 POMMY, JOHNSTOWN, PENYCAE, & RUABON ADVERTISER. 0 and Published every Saturday, at the Office, Hall St., Rhos, Ruabon, by R. MILLS, to whom all communications should be sent. No. 81 leuims 2inmrtmtnts. SATURDAY, FE BRUA BY 29 :896. r .,.
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
SADV;RN, CHWEF. 29, 1896

SADV;RN, CHWEF. 29, 1896

CYNGHOR PLWYFOL RHOS Cynhaliwyd y pymthegfed cyfarfod rheolaidd o Gyngor Plwyfol Rhosllanerchrugog, yn y Neuadd Gyhoeddus, nos lau, pryd yr oedd yn bresenol fel y canlyn : WARD Y PONKEY, Mr Ed. Hoeson, (cadeirydd), Mr J. Bowen, Mr D. Davies, Mr J. S. Jones. WARD Y RHOS, Mr W. E.
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
CYFARFOD PLWYFOL.

CYFARFOD PLWYFOL.

Hysbysodd y Ca,deiryfid el fod wedi derhyn Notice oddiwrth yr awdutdodau rod y Cyfarfod Plwyfol l'w gynal ar y 9fed o Fawrth i'r pwrpas i ethol Cynghorwyr am y flwyddyn ddyfodol. Gaa fod Cynghertld Cor y Rhos t'w gynal yr un noon, trefuwyd fod y Cyfarfisly(l.l yu Ward y Rhos, I
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
on ye: put it up on de bureau; but I was so dead sleepy I didn t notice w'ich it

on ye: put it up on de bureau; but I was so dead sleepy I didn t notice w'ich it

was did it. An' dat's de lee' I 'members seem' of de green an' goad box." "'u were the first one awake in the room, were you not f " " Yes, Miss Ory. Yes, honey; I was de fus one UP• If - "And did you notice whether the casket was on the table, then?" No, honey, I didn't notice.
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
0

0

1111 1 • ' ,"44 4 - 4 .rA ;;;I . e ietria Efim : .1111111.
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
LLYFR YR ACHAU YN BARO%,:YR WYTHNOS LESAF. PRIS Y MAP A'R LLYFR, 2/6- Y MAP 2/- Y LLYFR, 1/-1 MILLS, MEL OPER REM

LLYFR YR ACHAU YN BARO%,:YR WYTHNOS LESAF. PRIS Y MAP A'R LLYFR, 2/6- Y MAP 2/- Y LLYFR, 1/-1 MILLS, MEL OPER REM

LLYFR YR ACHAU YN BARO%,:YR WYTHNOS LESAF. PRIS Y MAP A'R LLYFR, 2/6- Y MAP Y LLYFR , 1/-1 MILLS, MEL OPER REM R.
February 29, 1896 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
THE RHOS HERALD INMAZI t £lOO (HERALD Y RHOS), £lOO FOR PARTICULARS : SEE INSIDE.

THE RHOS HERALD INMAZI t £lOO (HERALD Y RHOS), £lOO FOR PARTICULARS : SEE INSIDE.

October 9, 1897 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
Az,M

Az,M

Az , M By Special Appoiittotont to Her Ilte Queeo. E LETTSOME & SONS, poIITRAIT AN!) LANDSCAPE. PHOTOGRAPHERS, PICTURE FRAME MAKERS, rieloria Place 4" Castle S. Llangollen, INCIIES HIGH STREET RHOS tiertot Btrimt,Rathin.. Bridge Stroet, ; rho CA.). and Re Aidet cos rhotngTo,plied
October 9, 1897 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales
 
D. FI.IVA_NS.

D. FI.IVA_NS.

DRUGGIST, CHEMIST AND (BY VEA3L) Street, Church ELlacvm All Drugs, Chetnicals and Pharmaceutical Preiyirttions soli in this Establishment guaranteed of full streugth end PRESCRIPTIONS ACCURATELY & CAREFULLY PREPARED Patent Medicines at Wholesale Prices. Oils, P.iints and Varnish
October 9, 1897 - Rhos Herald - Rhos, Denbighshire, Wales