Who optional
What else? optional

Your search returned 3,469,823 articles

Llythyr y 'Gohebydd.'

Llythyr y 'Gohebydd.'

?? 14 I 19 1601,6019. LLUSDAIN, 96, HiMU STMErT. a ISLINGTON GREEN, N., ~eeeFin 9'ed, 1877. il 1r Arglyeydoli a'r lynwveitydd, ac etholiad Mlald- ?? helyaeion seneddol yr ?? f, Y 'r ow " ddydd Merchi,: -Y cyngherdd Oyna C gig yn y Palas Gwdr. L PAN yu cyfeirio yr wyttnos ddiwedda
June 13, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
CYMMANFAY PLANT Y Y BALA.

CYMMANFAY PLANT Y Y BALA.

CYMMANFA Y PLANT YN Y BALA. CYNNALINVYD Cymmanfa Plant Ysgolion Sab- bothol y Methodistiaid Calfinaidd ye Peullyn, yn y dref hon. ar y Ged o'r mis presennoL. Er gwaethaf y tywydd, daeth ynghyd laws mawr o blant, a dyledswydd arnom ydyw dadgan ein diolchgarwah i swyddogion y gwaha
June 13, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Newyddion Diweddaf.

Newyddion Diweddaf.

gmadiou p"'W, Add. Y RHYFEL. GWNARTH y Rwssiaid ymgais aflwyddiannus i chwythu monitor Dyrcaidd o'r enw Icdjialie, yr hon a angorai gydag amryw wnfadan ye Sulina, trwy gyfrwng torpedo. Oywed y iyngesydd Rwssieadd fod pump o fadau torpedo cyflym wedi myned o Kilia at y mnonitor. D
June 13, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Yr Enwadau Grefyddol.

Yr Enwadau Grefyddol.

IT ougadau gufgddolo Y METHODISTIAID. OYFARFOD IIISOL GORLLE WIN MEIRION Ti YNNA5LIWYD y Cyfarfod Misol uehod yn Aberllefeni, Awst 6ad a'r 7fed, o dan lywydiiiaeth y Parch. T. J. Wheldon, B. A. Cafwyd anerchiad gan y cyn-iywydd, y Parch. J. Davies, wrth -gyfiwyuo y gadair i'w ely
August 29, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Y FARCHNAD LAFUR.

Y FARCHNAD LAFUR.

Y FA RxHNAD LAFUIR. Y MAE y fsrohnad lafur yn parhau yn dra anoefrdlog yn holl br.f -weithfeydd y deyrnas. Y mae y seili llougau wedilmethu dyfod i gyttundeb a'r meistri at y Clyde; sa y mae lu o Idwyr yn sefyll allan yn Notth- unmbeiland yn erbyn gostyngiad yn eu cyf'ogau. Nid o
June 9, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 

View results found in US & World newspapers

Can you uncover your family story in our news archives?

View now Close
MR. GLADSTONE YN BIRMINGHAM.

MR. GLADSTONE YN BIRMINGHAM.

MAR GLADSTONE YN BIRM INGHAM. FEL arddangosiad o'r dyddordeb a gymonerirgan bobl y wlad hon mewn gwleidyddiaeth, ac o'u parch diffaant i Mr. GLADSTONE, yr oedd y cyf- arfod ddydd 1au yn Birmingham yn un o'r rhai pwysicaf a gynnaliwyd erioed yn Lloegr. Blaen- orwyd y cyfarfod yn B
June 9, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Newyddion Diweddaf.

Newyddion Diweddaf.

,,(Brazil , ba"ell"T. (G&'YDA'l PELLEI3BYI). BoUlEU DYDD L cu. YR YMLADD YN MONTENEURO. CyLhoedda y Tyiaclid yn orfuleddus en Iod w edi ecrnill buddwolimjth fawr ar y Monte- , elgriziid, a- Lod Saleimac Pasha wedi elinill rhan lle!:%eth o'u gwlad, a Nicsics wedi ei ch)flenwi unwa
June 9, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
LLITH O FANCHESTER.

LLITH O FANCHESTER.

LL1TH 0 FANCHESTER. (ODDI WETS BIN GomIuBYDD). YR oeddwn wedi bwriadu i'r ohebiaeth hon ym. ddangos yn rhifyn ddydd Sadwrn; ond "nidleiddo g'r'ei ffordd." Ac felly, yr wyf yn ei hanfon er- byn rhifyn Mercher nesaf. CYMMANFA Y METHODISTIAID CALFINAIDD YN UANCHESTER A SALFORtD. Uch
April 11, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
YMGAIS I ADFERU GALLU TYMMOROL Y PAB.

YMGAIS I ADFERU GALLU TYMMOROL Y PAB.

YMGAIS I ADFERIa GALLU TYMMOROL Y PAB. NID trwy ddichellion y mae Cristionogaeth i ennill ei buddugoliaethau yn y byd, er y gellid tybio hyny oddi wrth gynllwynion parbaus y Babaeth. Ac nid ydyw Egiwys Sefydledig y wlad hon, a'i phleidwyr, yn rhydd oddi wrth y cymnmeriad hwn, fel
April 11, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Marwolaeth a Chladdedigaeth Y Parch. JOHN PETER (IOAN PEDR), F. G. S., Bala.

Marwolaeth a Chladdedigaeth Y Parch. JOHN PETER (IOAN PEDR), F. G. S., Bala.

Marwolaeth a Chladdedigaeth Y Parch. JOHN PETER (IOAN PEDR), F. G. S., Bala CY3MEnODD marwolaeth y gweinidog, yr athraw, y bardd, a'r Ilenor dysgedig, le o ddeutu pump o'r gloch ddydd Mercher, yr 17eg o Ionawr, 1877, yn ei dy, Ivj House, Bala, pan nad oedd ond 43ain mlwydd oed. T
January 27, 1877 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales