Who optional
What else? optional

Your search returned 2,264,917 articles

TELERAU AM Y FANER.

TELERAU AM Y FANER.

TELyERAU AM YFA.NER., ptiS srgraphiad dydd Sadwfls yw 1g~. yr n: - ord si phejeala chwarter yn rhad drwy'r post ywl s. 8g. ond lahl yarisen; uen 2s. os na wneir hyny. Aaiornir 2 gopi drewy y post ams 2s. 9c. y cblwarter oud tahs yn ;nlaen, soea 8s. os an weir hynya~. Hefyd, anfon
May 10, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Newyddion Cymreig.

Newyddion Cymreig.

d l Y GOGLJEDD. z Odd RG.NO SadWrD, Elrili Y 2Bain, traddOa- },gamp ar Affricz, yn aghopel y Methodieti'iid Calvin- ¢i aid. -Parirhodd y ddarlith am drlwy na-c a hana r, Lf a plhric -y clywyd uan amser un fwy dyddorol an daddysgiadol. d| PoRTHiMADoG.-2Dydd lilwener, cyn y diwve4a
May 10, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
AGORIAD YR ARDDANGOSFA GYDGENHEDLAETHOL YN VIENNA.

AGORIAD YR ARDDANGOSFA GYDGENHEDLAETHOL YN VIENNA.

AIGORTIAD YRg ARDDA NGOSFAn GYDGENHEDL &ETHOL YY VIENNWA. yRoLyGFA YN'XY DDINAS-I 1MEEWN YN YR A'DEILAI)-ARAET13 YR YZMHER- A<WDWR. Aaoawvn yr Arddangesfa Fawr Ggdgenhedlaethol yn Vienna, iprif ddinlas A4watria, ddydd Iaa diwed1d- af, Mai y 1af'. - Mewn rhwyag a mawredd bron an-
May 10, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Gohebiaethau.

Gohebiaethau.

Rid Ydim YnT ystyried eisn hunain yn gyfrifol asyn r,,niadau eina gohebwer ya y Ilythyrau. caalynol. Y WLADFA GYMREIG. FO"DDIGIONs, Y Mae Mr. Eiward Jones, Pant, Dinas Mawddwy, newydd ddychwelyd o'r Wladfa, Patagonia, a'r hon yr ymwelodd yn ddiweddar, er mwyn oael boddlonrwydd yn
January 8, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
(ODDI WRTH EIN GOHEBYDD O LIVERPOOL).

(ODDI WRTH EIN GOHEBYDD O LIVERPOOL).

(ODDI WRTH E[N GOHEBYDD 0 LIVERPOOL). DyddiSvdwnrn, Iondwr 4ydd, 1873. TUEDDWYD ni i fyned tua Garston i dreolio pryd. nswngwvith y dydd cyntaf yn Ionawr 1873, at vr ychydig Gyrory sydd yno, ac i fwyi hau eu cyfarfod Cystadlesi'l yr hwyr, yn nghapel y Methodistiaid Calfluaidd: HE
January 8, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 

View results found in US & World newspapers

Can you uncover your family story in our news archives?

View now Close
Llythyr Adda Jones.

Llythyr Adda Jones.

= tm ddd lL S RHIF C&CCXXI. YN un a erthyglau y Dywysogaeth ar YEM?EILLDUWYR AC AflDYSG, cawn brawf o fedrusrwydd y Gol. mewn daroganau:- "Os nad yw yr ymosodiad syn cael ei wneyd ary Beibl yn yr ysgolion dyddiol, ar yr Eglwys, ar yr Orsedd, ac ar Dy yr Arglwyddi, yyn darogan drw
June 14, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
"CANNIBALIAETH" YN NGHASTELLN EDD.

"CANNIBALIAETH" YN NGHASTELLN EDD.

"CANNIBALIAETH" YN NGIIASTELLN EDD. DYDD Mawrth, Mehefia 3ydd, agorwyd Ilys yr yn- adon yn y dref hon, a dygwyd achos hynod o bwys- ig ger en bron i'w drafod; achos oedd yn waradwydd ar ddynoliaeth; un na fuasid byth ya disgwyl clywed ei fod wedi cymnmeryd lie ond yn unig yn Yeys
June 11, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
REGISTERED AT THE GENERAL POST OFFICE AS A NEWSPAPER.

REGISTERED AT THE GENERAL POST OFFICE AS A NEWSPAPER.

MEHEFIN 11, 1873. - REGISTHRIR1 AT THE GF~zt ?? O1FILo3 AS A NW1PER - N. !=I on WrnT benderfyvtn ethol'esgob, y mae Hen Bab- lY yddion Germany wedi cymmeryd cam, arall tuag ad!,tt ymnffurfio ye gyfandeb ar waian. Y1 mae yu ,os gwneyd y rhwyg a Rhufain yn fwy, tra y mae yn caY i f
June 11, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Y LLEUAD.

Y LLEUAD.

Y LLEU X D. III. DYrAIAgaDA a damcaniaethan gwylltion ydyw y rha a ?? genym o'r blaen,;gan mwyaf ?? darganfyddiad yr offeryn hynodgydd yn ab. dwn " y poll yniagos," y dechreuwyd dyfod'ifedd. i3t o syniadau cywir am wir sefyllfa arwynebedd brenhines y nos. Wele ddisgrifiad medcrus
December 17, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
ATHROFA ABERHONDDU.

ATHROFA ABERHONDDU.

ATIHROFA ABEIEONDDU. YKGY~rAru pkvyllgor yr Athrofa ucehod ddydd Mercher, y 10fed cyfisol. Cymmerwyd' y gadair' gan y iParch. S. 'Evans, Hebroa;, cadeirydd y fiwyddyn hon. DiDa oedd genym weled cynnifer o fnedyr wedi dyfod ynghyd, nac amnryw o honynt' o gryn bellder, yr hyn sydd
December 17, 1873 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales