Who optional
What else? optional

Your search returned 2,185,571 articles

BRIGANDIAID YN Y DDALFA YN RHUFAIN.

BRIGANDIAID YN Y DDALFA YN RHUFAIN.

BRIGANDIAID YN Y DDALFA YN R1HUFAIN. YCHYDIG amser yn ol (meddai gohebydd y Daily .Yews o Rhufain), aeth boneddwr Seisnig oedd yn aros yn y lie hwn am dro tu draw i Porta del Popolo. Ar ol cyrhaedd i le a elwir Acqua Cetosa, o ddentu tair milldir o'i breawylfod, cyfarebwyd ef gan
February 24, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
PENNODIAD Y BARNWR SEISNIG.

PENNODIAD Y BARNWR SEISNIG.

. PENNODIAD Y ]3ARNWR SEISNIG. PVIDNAWN ddydd Ian, y laf cyfisol, cyfarfyddodd nifer o foneddigion yn y Victoria lotel, Pont Menai, i ystyried y moddion goreu i sicrhau dadgan- iad croew o lais y wiad ar helynt pennodiad Mr. Ilomersham Cox. Etholwyd Mr. Thomas Jones, Vaults, Pont
February 7, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
PRIODASAU.

PRIODASAU.

SO-ETs-DAVISyEbrill 22ain, ya egbwys Llapenuhsid, gab y pareb. Archddiabofl Evans. Mlr Owen Roberts, Henbaro, ?? (brodor o ianlddyf nan, A1n), 11 Miss Catberine Daviesero Ary23ainfynith Davies, n-aLr-groesld, LWanlleid. J Ides. YrL Moed ynaf -an parch. W. ar. Williams oI y Trefy
May 4, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
BEIRNIADAETH CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD GADEIRIOL TAL-Y-BONT.

BEIRNIADAETH CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD GADEIRIOL TAL-Y-BONT.

IBEIRNIADAETH CYFANSODDIADAU EISTEDDFOD GADEIRIOL TAL-YB30A AWST 9FED. 18729 AWBT 9FED, 18U72 1D.' BARDDONIAETH.-Pa1 hda, C.N DDISGRIFIADOL-GOLYGFA 0 LEN' ALLTYCRrr Y mae pedair can wedi dyfod i law ar y teetyn hwbn s6 eiddo Glanydoer, Bardd, Anetrin, a Tiram Seor Cgti c gyffredi
September 18, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
BANGOR A BETHESDA.

BANGOR A BETHESDA.

_ NGOR A BETHESDA. EISTEDDFO&D iEREINIOL - BANG R FAWR YN *NGWYNEDD,; A, GCORsE'D BEIRUD * MYS. BRYDA "y gwir yn etlbyn ly byd," "0 lesn ned gamwaith." Dydd Sadwrix di'veddaf, eyhoeddwyd yr elstecldfod Uiobo& 9Yd~'r-th"~s ' mwb di MWYaf; MaEl'f debyg, ai f a yt& a1IYU eralcaoedd
September 18, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 

View results found in US & World newspapers

Can you uncover your family story in our news archives?

View now Close
GWRECSAM.

GWRECSAM.

ARHOLIADAU LLEOL PRIFYSGOL BHYDYCEIAIN. AR y 2lain o Awat, cyhoeddwyd yr adroddiad am yr arholiadan hyn, oddi wrth ba un yr ymddengys fod, allan o 478 o senior candidates a acholwyd, 267, Deo. yn agos 1. 56 y cant, wedi llwyddo i foddloni yr arholwyr. O'r 1,102 juniors, Di Iwydd
September 11, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Advertisements & Notices

Advertisements & Notices

TIELERAU -AM Y "FAXER." Prig argraphiad dydd Sadwrn yw 1g. yr un: ond ei phris am chwarter yn rhad drwy' r ost yw Is. 8g. ond talu yn mriaen; nen 2s. os na Wneir hyny. Anfonir 2 gopi drwy y post arm 2s. 9c. y chwarter and talu yn misen, nes 3s. os na wner hyny. Hefyd, anfonir 4,
September 11, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
LIVERPOOL.

LIVERPOOL.

d la ?? ukj-. 0 Cyjjdeitleas Dduwinyddol a Llenyd loz c It .c cap Jo Shaw Street.-Tua, de hreu y r t yn 1867, ymgyflarfu ychydig 0 wvr ieugingC pe r- ir capel uchod, i'r dybeno fforfo eymdeithmer ir eu meddyiiau. EtholwydyParcn. John envas o Bethesda) yn llywydd; ac iddo ef ya b
May 11, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
ARGLWYDD RUSSELL, A'R LLYWODRAETH.

ARGLWYDD RUSSELL, A'R LLYWODRAETH.

ARGLWYDD RUSSELL, AR I LL YODRAETH. rY MAE IarIl RUSSELL, fel y mae yn hysbys I i'n darllenwyr, wedi rliodd rhybudd y byddai .iddo, nos Lun diweddaf, gynnyg fod i'r Llyw- I odraeth ymrwymo i attal y gweithrediadau ryn y Lly ?? yn GeDeva, hyd nes y . gelwid yr Hlawliau Anuniongyrc
May 11, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales
 
Advertisements & Notices

Advertisements & Notices

V CYNNWYSIAD. 0N h f Cyffredin . .3. I: h 'S~oebydd ?? . 3 4 rdda Joes .. " ?? 5] i ed. & a.id Calfinaidd yn Nghor- [tad M Iethodistll i (,hwr LiverPool a Ufanchester ,, 14 d l tvsadaa - , , -i Iyfaill . -~.11 y~laut *
April 17, 1872 - Baner ac Amserau Cymru - Denbigh, Denbighshire, Wales